Hypotéka versus stavební spoření

Chcete koupit, zrekonstruovat, zmodernizovat nebo postavit vlastní nemovitost a nemáte přitom dostatek finančních prostředků? Nezbývá, než využít financování úvěrem. Obvykle si můžete vybrat ze dvou možností - mezi hypotečním úvěrem nebo úvěrem od stavební spořitelny. Která varianta je výhodnější? Při výběru financování je třeba zhodnotit celou řadu kritérií.

Výše úrokové sazby

Výše úrokové sazby, od které se pak odvíjí výše jednotlivých anuitních splátek je velice variabilním ukazatelem. Úrokovou sazbu totiž banky mění dle aktuální situace národní ekonomiky. Pravidlem ale je, že čím vyšší bonitu žadatel prokáže, tím lepší úrokovou sazbu pak získá. V případě úvěru od stavební spořitelny je situace odlišná. Úroková sazba u úvěru od stavební spořitelny totiž musí být stanovena již ve smlouvě o stavebním spoření. Je tedy stanovena ještě dříve, než klient o úvěr zažádá. Dle zákona o stavebním spoření také úroková sazba u úvěru ze stavebního spoření nesmí překročit úrokovou sazbu z vkladů o více než 3%.

Překlenovací úvěr

Nesplňujete-li ještě kritéria pro uzavření úvěru ze stavebního spoření, můžete získat úvěr překlenovací. Úrokovou sazbu si v případě překlenovacího úvěru určuje stavební spořitelna dle různých kritérií, zejména však dle celkové bonity klienta. Úrok tedy není omezen zákonem jako v případě úvěru ze stavebního spoření, a tím pádem je tato varianta financování méně výhodná. Překlenovací úvěr také přináší nevýhodu, že ho u valné většiny spořitelen není možné splatit dříve či refinancovat.

Fixační období

Úroková sazba u úvěru ze stavebního spoření má výhodu, že je po celou dobu splácení neměnná. Mimořádné splátky si stavební spořitelny zpravidla neúčtují. Oproti tomu hypoteční úvěr u bank nabízí různé doby fixace s tím, že mimořádnou splátku bez poplatku je možné vložit pouze ke dni splatnosti fixace. Úrokové sazby jsou v tomto případě po skončení fixačního období nejisté a odvíjí se od aktuální situace na trhu. Úrok tedy může být nižší, ale i vyšší.

Při výběru vhodného financování Vaší nemovitosti je tedy třeba velmi dobře zhodnotit mnoho faktorů, a to především Vaši celkovou finanční situaci. Vždy si prostudujte sazebníky a případné sankce. Pokud je to možné, vyhněte se překlenovacímu úvěru, je nejméně výhodný. Počítejte také s tím, že zákonné podmínky se mohou měnit, jak už se v minulosti stalo několikrát.

Zdroj: finance.cz, hypoindex.cz