Navýšení cílové částky stavebního spoření

Po skončení zpravidla šestileté vázací doby se klienti rozhodují, zda své prostředky vyberou, uzavřou novou smlouvu nebo navýší cílovou částku. Stavební spořitelny často podmiňují změnu smlouvy řadou sankcí a poplatků. Vzhledem k vývoji trhu se stavebním spořitelnám totiž daří hůře,než původně očekávaly, a proto se snaží pro ně nevýhodných smluv s vyšším úročením zbavit. Délka čerpání státní podpory není nijak omezena státem, a proto je jen na stavební spořitelně, zda Vám smlouvu prodlouží či ne. Co je tedy důležité vědět o navýšení cílové částky?

Na navýšení cílové částky není právní nárok

Po právní stránce jde totiž o smlouvu dohodou, souhlasit tedy musí obě smluvní strany. Běžně v tomto případě stavební spořitelny stanoví podmínky pro změnu smlouvy, a pokud na tyto podmínky klient nepřistoupí, spořitelna jednoduše na navýšení cílové částky nepřistoupí.

Problém s vyšším úročením starých smluv

V nových smlouvách je patrné nižší úročení než ve starých smlouvách. Proto se spořitelny navyšování cílové částky při zachování původních podmínek brání. Se samotným navýšením ale problém nemají, protože jim zůstanou k dispozici Vaše naspořené prostředky.

Stát neomezuje dobu čerpání státní podpory

Vzhledem k tomu, že doba čerpání státní podpory není nijak omezena státem, vše je plně na rozhodnutí stavebních spořitelen. Je tedy pouze na stavební spořitelně, zda přistoupí na navýšení cílové částky, a jak dlouho bude Vaše spoření trvat.

Pravidelný měsíční příspěvek při navýšení cílové částky

Dalším nástrojem, který stavební spořitelny využívají, aby zamezily nekonečnému navyšování cílové částky, je pravidelný měsíční příspěvek klienta, který se pohybuje okolo 0,5% z cílové částky.

Zdroj: peníze.cz