Stavební spoření a dědictví

Od začátku roku 2014 se změnila pravidla pro dědění stavebního spoření. V některých případech tyto změny mohou pomoci. Nejsou–li ale mezi dědici dobré vztahy, můžou tyto změny naopak přinést nepříjemné komplikace. Velmi problematický může být v tomto případě i překlenovací úvěr.

Zůstatek stavebního spoření předmětem dědického řízení

Až do konce roku 2013 platilo pravidlo, že smlouvu zdědí manžel nebo manželka. V případě, že zemřelý manžela či manželku neměl, stala se smlouva předmětem dědického řízení. Dle novelizovaného zákona, který platí od začátku roku 2014, smlouva zanikne a zůstatek stavebního spoření se stává předmětem dědického řízení.

Uvedeme–li si příklad: Panu Novákovi zemřela manželka. Na stavebním spoření na její jméno byla naspořena částka 180 tisíc Kč. Ještě do konce roku 2013 by pan Novák získal 180 tisíc Kč. Pokud ale žena pana Nováka zemřela až v roce 2014, těchto 180 tisíc Kč se stane předmětem dědického řízení a v případě dědictví ze zákona (bez závěti) dědí pan Novák a děti stejným dílem.

Dědicové tedy mají nárok na vyplacení naspořené částky, státní podpory za kalendářní rok, ve kterém klient zemřel, a to dle skutečně naspořené částky ke dni úmrtí účastníka smlouvy.

Zdědit můžete i dluhy

Předmětem dědictví můžou být i dluhy. V případě stavebního spoření se jedná o úvěr ze stavebního spoření. Velice nepříjemná je situace, kdy je předmětem dědění překlenovací úvěr (tzv. meziúvěr, který umožňuje klientovi financovat bydlení v době, kdy ještě nedosáhne na řádný úvěr).V případě úmrtí klienta, který si takový překlenovací úvěr zřídil, spočívá změna v tom, že takový překlenovací úvěr už se nikdy nemůže stát úvěrem řádným. Jedinou výhodou snad je, že v případě úmrtí klienta se během dědického řízení nebudou účtovat žádné úroky z prodlení, nicméně velmi doporučujeme příslušnou spořitelnu o úmrtí klienta neprodleně informovat.

Zdroj: peníze.cz, finance.idnes.cz.