Účastník stavebního spoření

Dle zákona č. 96/1993 se účastníkem stavebního spoření rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se stavební spořitelnou uzavře písemnou smlouvu o stavebním spoření.

Nárok na státní podporu

Státní podporu může získat pouze fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky a rodné číslo přidělené orgánem ČR. Účastníkem může být i cizí státní příslušník, v případě, že splňuje obě uvedené podmínky.

Účastníkem stavebního spoření může být i právnická osoba, která má sídlo na území ČR a identifikační číslo přidělené příslušným orgánem ČR. Právnické osoby však na rozdíl od fyzických osob nemají nárok na státní podporu.

Nárok na státní podporu za příslušný kalendářní rok vzniká tehdy, pokud účastník splňoval po celý rok podmínku občanství ČR, občanství EU s přiděleným rodným číslem orgánem ČR nebo jedná-li se o FO s trvalým pobytem v ČR a přiděleným rodným číslem orgánem ČR.

Zdroj: portál veřejné správy