Výběr peněz ze stavebního spoření

Chcete-li si vybrat naspořené prostředky ze stavební spořitelny dříve, prakticky je možné je získat do několika dnů. Každá stavební spořitelna má stanovené vlastní podmínky předčasného výběru naspořených prostředků. S jakými sankcemi byste tedy měli počítat?

Abyste získali státní podporu, je nutné spořit minimálně 6 let. Až po uplynutí této doby je možné požádat o vyplacení naspořených financí .

Ukončení stavebního spoření po vázací době

Výpovědní lhůta smlouvy o stavebním spoření je zpravidla tříměsíční a začíná od prvního dne následujícího měsíce po výpovědi. Pokud potřebujete své naspořené finance dříve, je možné požádat o zkrácení výpovědní lhůty. Počítejte ale s tím, že předčasný výběr bude penalizován určitými procenty z cílové částky. Některé stavební spořitelny Vám dokonce vyplatí Vaše peníze dříve pouze v případě, že si u nich založíte novou smlouvu, a část obnosu ze starého spoření zašlete na nově založené.

Ukončení stavebního spoření před uplynutím vázací doby

Jestliže se rozhodnete ukončit stavební spoření dříve než před uplynutím vázací doby, tedy dříve než po 6ti letech, je třeba počítat s většími ztrátami. Vzhledem k tomu, že nesplníte podmínku spoření minimálně šesti let, přijdete o veškerou státní podporu. Spořitelny jsou také oprávněny účtovat poplatek za předčasné ukončení smlouvy, který bývá přibližně 0,5% z cílové částky. Dobrá zpráva ale je, že úroky z vkladů Vám zůstanou. Dostanete – li se ale do situace, kdy potřebujete peníze a není nikdo,kdo by Vám mohl peníze půjčit, je předčasný výběr i se všemi sankcemi stále mnohem výhodnější než jakýkoliv úvěr.

Vypovězení smlouvy ze strany spořitelny

Ne vždy dojde k ukončení smlouvy ze strany klienta. Zpravidla spořitelny ukončují klientům smlouvy, u kterých již byla naspořena cílová částka a překročena vázací doba. Těmto klientům jsou úročeny úspory sazbami, které již dnes na trhu neseženou, a tak se spořitelny těchto závazků snaží zbavit. Klientům je často nabízen přechod na aktuální tarify, a pokud klient nabídku nepřijme, následuje zpravidla výpověď.

zdroj: penize.cz, finance.cz