Výpočet stavebního spoření

Na Intertnetu najdete spoustu kalkulátorů, které vypočítají celkovou naspořenou částku za Vás. Pokud ale budete chtít sami porozumět metodice výpočtu, níže je vysvětlen vzorec, dle kterého si můžete budoucí hodnotu svých úspor spočítat.

Ze začátku je nutné říci, že je třeba počítat nejen s úročením svého vkladu a státní podporou, ale i se započtením poplatků, státní podpory a srážkové daně. Pomocí vzorce vysvětleného níže získáte pouze informaci o zúročení Vašich vkladů za dané období při daném úročení.

Výpočet budoucí hodnoty

Předpokládejme, že vklad zúročíme úrokovou mírou p za jedno období. Na konci každého období bude pak úrok připsán k jistině, takže se od následujícího období také úročí. Počáteční jistinu budeme označovat j0 a na konci každého období vložíme částku a. Bude nás zajímat jistina na konci n-tého období. Získáme tak celkovou naspořenou částku bez započtení státní podpory, poplatků a daně.

Obecný vzorec pro výpočet budoucí hodnoty tedy je:

Kde jn je jistina na konci n-tého období, j0 je počáteční jistina, r je úročitel, p je úroková sazba, n je počet období a a je pravidelný vklad. Za r dosadíme p+1.Pokud potřebujeme do výpočtu zahrnout pravidelné poplatky, odečteme tento poplatek od j0 (tedy např. 1500 – 50 = 1450). Pokud ale poplatky nejsou strhávány v pravidelné periodicitě jako platby, bude k výpočtu nutné použít jiných, složitějších vzorců.

Zdroj: kalkulacky.cz