Změny ve stavebním spoření v roce 2014

Rok 2014 přinesl několik zásadních změn týkajících se stavebního spoření. Smlouvu už je možné získat prostřednictvím emailu, naspořené prostředky z dětského spoření je možné vybrat pouze se souhlasem soudu a při úmrtí účastníka smlouvy bude smlouva vždy ukončena a následně vypořádána.

Smlouva už stačí pouze v textové podobě

Velkou novinkou je, že stavební spoření již není nutné uzavírat smlouvou v papírové podobě. Od roku 2014 mají stavební spořitelny pouze povinnost sdělovat obsah smlouvy s dostatečným předstihem v textové podobě. To znamená, že je možné využívat moderních digitálních technologií a smlouvu zaslat například prostřednictvím emailu.

Změny ve stavebním spoření pro děti

Nový občanský zákoník brání zájmy dítěte, a proto už nebude tak jednoduché dostat se k naspořeným finančním prostředkům ze stavebního spoření pro děti. Pro předčasný výběr (před 18-tým rokem dítěte) je vyžadováno rozhodnutí soudu.

Nejrazantnější změna nastává případě smrti účastníka

Největší změny oproti dosavadní praxi se dotýkají případu úmrtí účastníka. Od roku 2014 platí, že smlouva zemřelého účastníka bude vždy ukončena a vypořádána. Státní podpora by v tomto případě byla přiznána i za kalendářní rok, ve kterém došlo k úmrtí bez požadavku minimální doby spoření 6 let.

Účelové vázání státní podpory

Účelové vázání státní podpory zatím nebylo schváleno. Další kroky v tomto směru prozatím nejsou jasné, a proto toto nebezpečí v nejbližších letech nehrozí.

Úročení klesá, s uzavřením výhodné smlouvy proto nečekejte

Dle už platné novely klesla státní podpora na maximální výši 10% z uspořené částky v daném kalendářním roce. Dříve, u smluv uzavřených do roku 2003 činila 15%, u starších smluv dokonce 25%. Maximální částka, z níž je podpora počítána, zůstala na 20 tisících Kč. Je tedy možné získat maximální státní podporu 2000 Kč ročně. Spořitelny logicky reagují na nízké úrokové sazby v národní ekonomice a u nových smluv snižují úročení. Stále však jde o spoření, u kterého můžete počítat s pevným úročením převyšujícím 4% ročně Proto doporučujeme, abyste s uzavřením doposud výhodné smlouvy neváhali.

Zdroj: acss.cz, penize.cz